Selecteer een pagina

Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Make it Visual kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Make it Visual, en/of omdat u deze zelf aan Make it Visual verstrekt.

Make it Visual kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom Make it Visual gegevens nodig heeft:

Make it Visual verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Make it Visual uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Make it Visual bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Make it Visual verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@make-it-visual.nl. Make it Visual zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Make it Visual neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Make it Visual maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Make it Visual verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Make it Visual op via info@make-it-visual.nl

Make it Visual is als volgt te bereiken:

Trumanlaan 5,
4463 WRGoes
T 06 – 416 888 97
E info@make-it-visual.nl